Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Mai 15, 2018

Tots tenim conflictes d’interès!

en castellano

Aquesta afirmació tan contundent pot sorprendre. Us animem a arribar al final de l’entrada per veure què n’opineu quan l’hagueu llegida tota.

Què entenem per conflicte d’interès. Fem servir una definició ja clàssica: “Conjunt de condicions en les quals el judici professional respecte a un interès primari tendeix a ser excessivament influït per un interès secundari”[1]

En el congrés de la SEMFYC, celebrat a Barcelona, es va demanar que totes les persones participants com a ponents declaressin els seus conflictes d’interès. Ho celebrem com a un fet altament positiu.

La presentació dels conflictes per part de la immensa majoria va ser amb una frase que també sovint veiem en algunes guies o en altres àmbits: Sense conflictes d’interès. Llegeix més…

Anuncis
Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Mai 15, 2018

¡Todos tenemos conflictos de interés!

¡Todos tenemos conflictos de interés!

Esta afirmación tan contundente puede sorprender. Os animamos a llegar al final de la entrada para observar qué opináis cuando acabéis su lectura.

¿Qué entendemos por conflicto de interés? Usamos una definición ya clásica: “Conjunto de condiciones en las cuales el juicio profesional hacia un interés primario tiende a ser excesivamente influido por un interés secundario”[1]

En el congreso de la SEMFYC, celebrado en Barcelona, se pidió a todos los participantes como ponentes que declarasen sus conflictos de interés. Lo celebramos como algo muy positivo.

La presentación de los conflictos por parte de la inmensa mayoría fue una frase que con frecuencia también vemos en algunas guías o en otros ámbitos: Sin conflictos de interés. Llegeix més…

Aquesta entrada va ser publicada, en català, fa més d’un any. La reproduïm de nou, en castellà, atès que el tema segueix essent actual i massa present, ja que algunes decisions del govern semblen minimitzar el problema

La industria farmacéutica y las decisiones de los profesionales: la paja en el ojo ajeno

La relación entre los profesionales sanitarios y los representantes de la industria farmacéutica es habitual, implica a la mayoría de los profesionales con actividad asistencial y, la presencia de visitadores médicos en los centros sanitarios se considera normal. En un estudio hecho en USA, el 94% de los médicos declaraba tener relación con la industria farmacéutica, el 35% haber recibido financiación para asistir a congresos o recibir formación continuada, y el 28% pagos por conferencias o inclusión de pacientes en ensayos clínicos.

La influencia de la industria farmacéutica tiene implicaciones en la práctica clínica, en la docencia, en la investigación y en las publicaciones. El contacto frecuente con comerciales y la recepción de obsequios o ayudas para la formación por parte de la industria farmacéutica modifican las prácticas de prescripción de los profesionales sanitarios. Esta modificación se mueve habitualmente hacia un incremento de la prescripción no indicada clínicamente, mayor prescripción de novedades farmacológicas que no aportan beneficio respecto de fármacos ya existentes, tendencia a recetar tratamientos más caros, y menor predisposición a proporcionar consejos en lugar de fármacos. Llegeix més…

Ja s’ha fet efectiva (Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre) ,  la proposta que vam  denunciar en una altra entrada de considerar com a no ingrés els diners pagats a professionals per cursos, congressos amb estada inclosa per part de la indústria farmacèutica.

Com explica en la introducció del Real Decret:

En segundo lugar, se procede a aclarar que, dentro de los gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en especie, se encuentran también aquellos que son financiados por otras empresas o entidades distintas del empleador, siempre que dichas empresas o entidades comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador.

De esta forma, la formación recibida por los trabajadores tampoco tendrá la consideración de renta del trabajo en especie para estos últimos, aunque sea un tercero el que, por las razones apuntadas, financie la realización de tales estudios. Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | gener 17, 2018

Dades de pacients arriben a la indústria farmacèutica

Ha saltat la notícia del possible ús de dades de pacients d’Extremadura i d’Andalusia per part d’un laboratori farmacèutic. Es tractaria de l’accés a dades de pacients amb tractament anticoagulant per intentar canviar-lo pel que comercialitza el citat laboratori.

En aquest cas es tracta d’un accés fraudulent a les dades clíniques dels pacients que posa sobre la taula dues qüestions: Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Desembre 17, 2017

AQuAS i conflicte d’interès: l’ombra del dubte

La independència té un preu,

però sempre menor que el de la dependència  (versión en castellano)

Des del Grup d’Ètica de la CAMFIC volem explicar uns fets que han passat els últims anys i que tenen a veure amb el nostre grup i l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

L’AQuAS fa anys que ha desenvolupat i impulsa el projecte Essencial, que pretén Afegir valor a la pràctica clínica, identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions amb la finalitat d’evitar la seva realització”. Per tal d’identificar aquestes pràctiques AQuAS rep propostes de les societats científiques, els plans directors i la comunitat professional. I prioritza les recomanacions rebudes “segons criteris de prevalença i càrrega de la malaltia, freqüència d’utilització, risc/benefici desfavorable, impacte en l’organització i preferències dels pacients, sempre tenint en compte que estiguin alineades amb el Pla de Salut, els plans directors i les societats científiques”.

L’abril de 2015 des del grup d’ètica de la CAMFiC vàrem enviar a l’Essencial una recomanació a evitar-deixar de fer  que deia Els professionals sanitaris amb activitat assistencial no haurien de rebre informació directa sobre fàrmacs per part de les empreses que els comercialitzen, ni tampoc presents o ajuts en formació de les mateixes. La nostra recomanació es basava en què es tracta d’una pràctica estesa, amb evidències científiques robustes, que el contacte amb la indústria té una influencia clínica negativa en la salut dels pacients. Aquest fet justificava plenament la necessitat de “no fer-la” i estava alineada amb altres iniciatives com la proposta del BMJ que demanava tolerància 0 a l’hora de publicar articles finançats per la indústria farmacèutica. Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Juliol 12, 2017

Convé declarar els conflictes d’interès

El dia 7 de juliol es va fer una jornada dels grups de treball de la CAMFiC. El nostre grup va insistir en la necessitat de fer la declaració de conflicte d’interès per part de tots els membres dels grups de la nostra societat.

Des del grup d’ètica es van fer arribar a la junta propostes sobre el tema ja fa molt de temps.

La nova normativa de grups  de la CAMFiC  contempla com un deure dels membres dels grups fer la declaració. En l’apartat 2.8 sobre drets i deures el reglament diu:  Qualsevol membre ha de fer una Declaració de Conflicte d’Interès que serà publicitat al web de CAMFiC

Creiem que, al marge del fet que formi part dels deures dels membres dels grups i de la seva dimensió ètica hi ha també la necessitat de ser transparents amb la població que ens diposita la seva confiança.   Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Juny 20, 2017

Balanç de la VI Jornada del Grup d’Ètica

El dia 9 de juny es va fer la Jornada sobre el Document de Bones Pràctiques del metge/essa de família.

Les persones assistents van participar activament en el debat i les explicacions de tots els participants ajuden a enriquir el debat al voltant de les virtuts que ha de tenir i buscar una bona metgessa de família.

Podeu veure i llegir  el document, és a l’abast de tothom.

També podeu llegir les conclusions de la jornada.

La jornada va ser gravada i podeu veure els vídeos en aquest enllaç. Us recomanem que en feu un visionat aquelles persones que no hi vau poder assistir. Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Mai 15, 2017

VI jornada del grup d’Ètica de la CAMFiC

No tinguis cap dubte!

#caltenirvalor

Inscriu-te i participa en el debat el dia 9 de juny

 

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Abril 12, 2017

VI Jornada del grup d’Ètica de la CAMFiC

El dia 9 de juny es farà la sisena jornada del nostre  grup que enguany serà  per aprofundir en el debat i la reflexió al voltant del Document de Bones Pràctiques del metge de família en el seu format definitiu.

proposta titol jornada.001

Els objectius de la jornada són:

Donar a conèixer el document de bones pràctiques del Metge de Família i quina ha estat la metodologia per a la seva elaboració, aprofundir en la diferència entre valors i conductes en la pràctica quotidiana i reflexionar sobre la factibilitat de les conductes proposades en la pràctica real. Llegeix més…

Older Posts »

Categories

%d bloggers like this: