La relació entre professionals sanitaris i representants de la indústria farmacèutica és habitual, implica a la majoria de professionals amb activitat assistencial, i la presència de visitadors mèdics en els centres sanitaris es considera normal. En un estudi fet als EUA, el 94% dels metges declara tenir relació amb la indústria farmacèutica, el 35% ha rebut finançament per assistència a Congressos o formació continuada, i el 28% pagaments per fer conferències o incloure pacients en assajos clínics.

La influencia de la indústria te implicacions en les pràctiques clíniques, en la docència, en la recerca i en les publicacions. El contacte freqüent amb comercials i la recepció de presents o ajuts per formació per part de la indústria farmacèutica modifica les pràctiques de prescripció dels professionals sanitaris. Aquesta modificació es mou habitualment cap un augment de la prescripció no indicada clínicament, major prescripció de novetats farmacològiques que no aporten benefici respecte de fàrmacs ja existents, tendència a receptar tractaments més cars, i menor predisposició a proporcionar consells en lloc de fàrmacs. Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Octubre 2, 2016

Presentacions del grup

Gràcies a Na Teresa Mateu, membre del grup  us mostrem  els nostres missatges també en format audiovisual.

Creiem que són eines que ajuden a completar la reflexió i per aquest motiu els anirem afegint en la columna de la dreta d’aquest bloc

Aquest és el primer que és sobre els valors del compromís del metge de família que pretén desenvolupar el document sobre les bones pràctiques que estem acabant de polir.

Fruïu de la imatge i el so!

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Setembre 22, 2016

La independència com a valor

Hem tingut notícia del concurs organitzat per la semfyc, anomenat Desafío semfyc, adreçat a residents i centres docents. Es tracta de resoldre casos clínics.

La iniciativa està patrocinada per la indústria farmacèutica, però, a més, com a novetat, hi ha el comodí del “delegat” que els donarà un delegat del laboratori, com podeu veure en la imatge.

comodin

El nostre grup s’ha pronunciat ja l’any 2002 sobre Les relacions dels metges de família amb la indústria farmacèutica amb un document que ja expressava les dificultats que pot comportar aquesta relació, entre altres coses el document diu:

  1. La indústria farmacèutica pertany a un sector productiu on totes les empreses tenen ànim de lucre. Cap d’elles destinaria tants diners al màrqueting si no en tragués un benefici superior a la inversió.
  2. La informació que un laboratori farmacèutic ens ofereix sobre els seus productes és publicitària.
  3. Per a la bona pràctica de la medicina de família, la relació directa de cada metge amb la indústria farmacèutica és prescindible.

Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Juliol 11, 2016

VISC+: Un projecte paralitzat i retocat: té prou garanties?

El dia 30 de juny el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que paralitza el procés engegat per al programa VISC+.

Podeu consultar tot el text de la moció a: http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/mocions/index.html

Us  permet que la deseu al vostre ordinador i la pugueu llegir sencera, per tant. És la moció 49/XI sobre el projecte VISC +. La moció adreçada al Govern, que és qui té l’última paraula, diu entre altres coses: Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Juliol 2, 2016

La tutorització de residents: la força de l’exemple

Ja teniu a les vostres mans el document del grup d’ètica sobre la docència amb el títol que encapçala aquesta entrada. Aquest és l’onzè document dels anomenats pel nostre grup “Reflexions de la pràctica quotidiana”, documents que pretenen ajudar a tots a fer la reflexió ètica, amb els seus dubtes i algunes respostes, sobre els diferents aspectes que hem d’encarar en el dia a dia.

En aquest cas, parlem de la docència. La introducció ho deixa ben clar:  L’ensenyament, la formació, l’assessorament i l’avaluació dels nous metges són importants per garantir la cura dels pacients ara i en el futur. No és, per tant, un simple deure vers altres companys, sinó també un deure social. Tots els metges tenen el deure moral de supervisar-ne l’aprenentatge i compartir amb ells els seus coneixements per a una bona atenció dels pacients. Però per ser una bona metgessa de família no és necessari dedicar-se a la docència, i no tots els professionals tenen habilitats per ensenyar. Tots els metges de família tenen el deure de participar en la formació de residents, però no tots s’han de dedicar a la docència com a tutors. Llegeix més…

eticadocencia

Com cada any, organitzem una jornada de reflexió ètica el dia 1 de juny. Enguany conjuntament amb la xarxa d’unitats docents de MFiC amb el tema ètica i docència que és el tema del nou document de reflexió  del grup a punt de ser publicat.

Els temes que s’hi abordaran són:

Respectem l’autonomia del pacient

La intimitat…

El resident: mà d’obra barata?

Avaluació del resident: una responsabilitat social.

El programa complet és a :

Programa complet jornada dia 1

Creiem que són temes sobre els quals cal debatre i reflexionar sense oblidar el per què de tot plegat que recorda un paràgraf  de la introducció del document del grup:

“La primera lleialtat del metge és amb el pacient.  Donat que molta d’aquesta formació es realitza en servei, es produeix un constant dilema entre el respecte a l’autonomia del pacient i la seva beneficència (assegurar que rebi una bona atenció) i la justa necessitat social de formar correctament els nous metges, en benefici dels futurs pacients”

Vine a la jornada que es repeteix en doble sessió, matí i tarda, per a facilitar l’assistència

Pots inscriure’t a:

http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=6882

 

 

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Març 13, 2016

Les bones pràctiques del metge i de la metgessa de família

El nostre model sanitari, com la societat, està en una crisi que no és només econòmica, sinó social, democràtica i, sobretot, de valors.

El grup d’ètica de la CAMFiC aporta elements de reflexió sobre aspectes ètics de la nostra pràctica que puguin ser útils com a referents. Ho fa desenvolupant el Compromís com a metges de família, aprovat el 2005 per l’assemblea de la CAMFiC i seguint l’exemple britànic (Good Medical Practice). Llegeix més…

En relació al nostre posicionament ètic en contra de l’entrada dels metges inspectors de l’ICAM a la historia clínica dels pacients en situació d’incapacitat temporal https://ecamfic.wordpress.com/2014/11/02/lacces-dels-metges-inspectors-de-licam-a-la-historia-clinica-posa-en-perill-la-confianca-dels-ciutadans-en-nosaltres/, us vàrem comunicar amb anterioritat https://ecamfic.wordpress.com/2015/03/28/lacces-dels-metges-inspectors-de-licam-a-la-historia-clinica-ha-de-ser-excepcional-i-amb-previa-autoritzacio-del-pacient/ el posicionament clar del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya en contra de l’entrada sense permís explícit http://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx?Id=lf7gR6uTT9rRm8K6ZUplZg%3d%3d

També el Síndic de Greuges s’ha manifestat en un sentit similar al del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. https://ecamfic.files.wordpress.com/2015/06/conclusions-sc3adndic-it-icam.pdf

Conclou que “per poder accedir a la història clínica del pacient els facultatius de l’ICAM necessitarien el seu consentiment exprés previ del pacient”. I “suggereix que des del Departament de Salut es duguin a terme les actuacions necessàries per assegurar-se que… l’accés a la història clínica per part dels metges de l’ICAM no sigui possible si és que no s’ha obtingut prèviament el consentiment exprés del pacient”.

La resolució del Síndic està datada de 14 d’abril del 2015. Hores d’ara no coneixem encara cap resposta per part del Departament a la seva recomanació, ni s’ha produït cap canvi en l’entrada dels metges de l’ICAM en les històries dels pacients: ens consta que ho segueixen fent sense permís explícit previ dels ciutadans.

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Juny 20, 2015

VISC +: Petició d’exclusió de les dades personals

Des que vam tenir coneixement del projecte VISC+ per a fer ús de les dades de les històries clíniques n’hem parlat en altres entrades. Podeu llegir-lo a:

https://ecamfic.wordpress.com/2015/01/04/visc-un-projecte-amb-moltes-ombres-2-mes-dades-per-pensar/

Un tema que queda pendent és la possibilitat personal de negar les dades personals per al projecte VISC+. Per part dels responsables de la iniciativa han afirmat diverses vegades que aquest dret es garantirà però fins al dia d’avui no hi ha cap eina a la seva web que ho faciliti:

http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/visc/

Ni tampoc recull cap dels informes fets per entitats on expressen reserves importants sobre el projecte com l’informe fet per l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona

http://www.publicacions.ub.edu/refs/observatoriBioEticaDret/documents/08209.pdf

Davant el fet que no existeix enlloc aquesta opció hem elaborat un document en format d’instància que us podeu descarregar i que podeu fer servir per reclamar el dret a excloure les vostres dades del projecte VISC+

https://ecamfic.files.wordpress.com/2015/06/propostapeticio-exclusio3.pdf

El text de la instància és el següent: Llegeix més…

ENTRAR O NO ENTRAR…?

EXCURSIO ALP_14-15 MAIG DE 2011_044

Història clínica i confidencialitat

“ Sols la tomba i tu. (…) Imagina’t allà a baix, sense advocats ni testimonis, sense res a témer, precisament perquè no ets res. Imagina’t d’aquesta manera i digue’m només una engruneta del que li confessaries a la teva tomba (…), pren-me un instant per germà. És a dir, per tomba.”

L’accident. Ismaíl Kadaré.

La informació compartida en cada consulta i abocada dins els programes informàtics diàriament es troba emmarcada per la confidencialitat, assumida per ambdues parts. Dues “tombes” agermanades en aquell precís moment, entrelligades per un compromís ferm basat en la confiança que persisteix a l’embat del temps.

La història clínica informatitzada ha estat un gran avenç en l’atenció sanitària a les persones, però…

– És bo que tothom hi entri amb tanta facilitat…?

– Estem posant en perill la confidencialitat i, per tant, la confiança de les persones?

– Cal prioritzar sols l’eficàcia clínica o hi ha altres valors a tenir en compte en l’ús de la història clínica?

– Cal compartir totes les dades clíniques amb tots els professionals?

– És prudent que professionals que no tenen una tasca assistencial directa tinguin accés a la història clínica?

– Podem aprofitar les dades de les històries clíniques per a fer recerca?

– És prudent i segur vendre dades de la història clínica a entitats públiques o privades?

– ………. En parlem…?

Vine el dia 3 de juny (al matí o a la tarda) a la CAMFiC.

http://manager.camfic.cat//uploads/items/ITEM_2253_EBLOG_2727.pdf

Older Posts »

Categories

%d bloggers like this: