Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Mai 15, 2017

VI jornada del grup d’Ètica de la CAMFiC

No tinguis cap dubte!

#caltenirvalor

Inscriu-te i participa en el debat el dia 9 de juny

 

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Abril 12, 2017

VI Jornada del grup d’Ètica de la CAMFiC

El dia 9 de juny es farà la sisena jornada del nostre  grup que enguany serà  per aprofundir en el debat i la reflexió al voltant del Document de Bones Pràctiques del metge de família en el seu format definitiu.

proposta titol jornada.001

Els objectius de la jornada són:

Donar a conèixer el document de bones pràctiques del Metge de Família i quina ha estat la metodologia per a la seva elaboració, aprofundir en la diferència entre valors i conductes en la pràctica quotidiana i reflexionar sobre la factibilitat de les conductes proposades en la pràctica real. Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Març 17, 2017

PADRIS: El substitut del VISC+, té prou garanties?

El mes de juliol de l’any passat publicàvem unes reflexions arran de la paralització del VISC+ que s’havia de retocar per a fer-lo diferent. La pregunta que ens fèiem és la mateixa que tornem a fer: té prou garanties?

Ara ja s’ha presentat el nou programa  d’entrada amb un canvi de nom. Ara tenim el Programa públic d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut a Catalunya (PADRIS), que s’ha redactat després d’un procés participatiu fet el mes de juliol, però creiem que manté algunes ombres o elements que no ens fan veure que s’han resolt alguns dels dubtes que generava el programa anterior i, fins i tot, algun aspecte que recollia la moció aprovada al Parlament.

El primer element a tenir en compte i que ha de ser explicat de forma clara i entenedora és que actualment la garantia d’anonimització de les dades no es pot garantir del tot com ja havíem comentat en una altra entrada. Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Març 1, 2017

“Formació” patrocinada lliure d’impostos?

La comissió de sanitat del Congrés ha aprovat que els diners aportats per la indústria farmacèutica als professionals per a la seva formació no comptin com a ingressos.

L’objectiu d’un grup d’ètica dels metges de família no seria parlar de temes fiscals però, en aquest cas sí que cal fer-ho ja que és un element que pot afavorir i donar un aire de normalitat a una pràctica que és negativa per a la salut de la població com hem comentat en una entrada recent. Llegeix més…

La relació entre professionals sanitaris i representants de la indústria farmacèutica és habitual, implica a la majoria de professionals amb activitat assistencial, i la presència de visitadors mèdics en els centres sanitaris es considera normal. En un estudi fet als EUA, el 94% dels metges declara tenir relació amb la indústria farmacèutica, el 35% ha rebut finançament per assistència a Congressos o formació continuada, i el 28% pagaments per fer conferències o incloure pacients en assajos clínics.

La influencia de la indústria te implicacions en les pràctiques clíniques, en la docència, en la recerca i en les publicacions. El contacte freqüent amb comercials i la recepció de presents o ajuts per formació per part de la indústria farmacèutica modifica les pràctiques de prescripció dels professionals sanitaris. Aquesta modificació es mou habitualment cap un augment de la prescripció no indicada clínicament, major prescripció de novetats farmacològiques que no aporten benefici respecte de fàrmacs ja existents, tendència a receptar tractaments més cars, i menor predisposició a proporcionar consells en lloc de fàrmacs. Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Octubre 2, 2016

Presentacions del grup

Gràcies a Na Teresa Mateu, membre del grup  us mostrem  els nostres missatges també en format audiovisual.

Creiem que són eines que ajuden a completar la reflexió i per aquest motiu els anirem afegint en la columna de la dreta d’aquest bloc

Aquest és el primer que és sobre els valors del compromís del metge de família que pretén desenvolupar el document sobre les bones pràctiques que estem acabant de polir.

Fruïu de la imatge i el so!

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Setembre 22, 2016

La independència com a valor

Hem tingut notícia del concurs organitzat per la semfyc, anomenat Desafío semfyc, adreçat a residents i centres docents. Es tracta de resoldre casos clínics.

La iniciativa està patrocinada per la indústria farmacèutica, però, a més, com a novetat, hi ha el comodí del “delegat” que els donarà un delegat del laboratori, com podeu veure en la imatge.

comodin

El nostre grup s’ha pronunciat ja l’any 2002 sobre Les relacions dels metges de família amb la indústria farmacèutica amb un document que ja expressava les dificultats que pot comportar aquesta relació, entre altres coses el document diu:

  1. La indústria farmacèutica pertany a un sector productiu on totes les empreses tenen ànim de lucre. Cap d’elles destinaria tants diners al màrqueting si no en tragués un benefici superior a la inversió.
  2. La informació que un laboratori farmacèutic ens ofereix sobre els seus productes és publicitària.
  3. Per a la bona pràctica de la medicina de família, la relació directa de cada metge amb la indústria farmacèutica és prescindible.

Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Juliol 11, 2016

VISC+: Un projecte paralitzat i retocat: té prou garanties?

El dia 30 de juny el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que paralitza el procés engegat per al programa VISC+.

Podeu consultar tot el text de la moció a: http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/mocions/index.html

Us  permet que la deseu al vostre ordinador i la pugueu llegir sencera, per tant. És la moció 49/XI sobre el projecte VISC +. La moció adreçada al Govern, que és qui té l’última paraula, diu entre altres coses: Llegeix més…

Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Juliol 2, 2016

La tutorització de residents: la força de l’exemple

Ja teniu a les vostres mans el document del grup d’ètica sobre la docència amb el títol que encapçala aquesta entrada. Aquest és l’onzè document dels anomenats pel nostre grup “Reflexions de la pràctica quotidiana”, documents que pretenen ajudar a tots a fer la reflexió ètica, amb els seus dubtes i algunes respostes, sobre els diferents aspectes que hem d’encarar en el dia a dia.

En aquest cas, parlem de la docència. La introducció ho deixa ben clar:  L’ensenyament, la formació, l’assessorament i l’avaluació dels nous metges són importants per garantir la cura dels pacients ara i en el futur. No és, per tant, un simple deure vers altres companys, sinó també un deure social. Tots els metges tenen el deure moral de supervisar-ne l’aprenentatge i compartir amb ells els seus coneixements per a una bona atenció dels pacients. Però per ser una bona metgessa de família no és necessari dedicar-se a la docència, i no tots els professionals tenen habilitats per ensenyar. Tots els metges de família tenen el deure de participar en la formació de residents, però no tots s’han de dedicar a la docència com a tutors. Llegeix més…

eticadocencia

Com cada any, organitzem una jornada de reflexió ètica el dia 1 de juny. Enguany conjuntament amb la xarxa d’unitats docents de MFiC amb el tema ètica i docència que és el tema del nou document de reflexió  del grup a punt de ser publicat.

Els temes que s’hi abordaran són:

Respectem l’autonomia del pacient

La intimitat…

El resident: mà d’obra barata?

Avaluació del resident: una responsabilitat social.

El programa complet és a :

Programa complet jornada dia 1

Creiem que són temes sobre els quals cal debatre i reflexionar sense oblidar el per què de tot plegat que recorda un paràgraf  de la introducció del document del grup:

“La primera lleialtat del metge és amb el pacient.  Donat que molta d’aquesta formació es realitza en servei, es produeix un constant dilema entre el respecte a l’autonomia del pacient i la seva beneficència (assegurar que rebi una bona atenció) i la justa necessitat social de formar correctament els nous metges, en benefici dels futurs pacients”

Vine a la jornada que es repeteix en doble sessió, matí i tarda, per a facilitar l’assistència

Pots inscriure’t a:

http://www.camfic.cat/DetallActivitat.aspx?id=6882

 

 

Older Posts »

Categories

%d bloggers like this: