Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Juny 26, 2019

Protocol d’abordatge de la dependència energètica relacionada amb la salut

Observacions al model d’informe mèdic proposat al protocol

Què diu el protocol i la llei? [1]

La crisi econòmica que s’ha viscut ha posat al descobert múltiples situacions de pobresa i vulnerabilitat. Una d’aquestes pobreses és l’anomenada pobresa energètica. Existeixen algunes aproximacions per definir-la que tenen com a element comú la vulnerabilitat, és a dir, no poder arribar a un consum energètic mínim adequat per garantir les necessitats bàsiques (mantenir la temperatura de la llar adequada, utilitzar l’aigua calenta per a la higiene, poder cuinar de forma correcta, etc.).

A part de les persones que pateixen pobresa energètica, hi ha un grup que, independentment de si estan o no en aquesta situació, necessiten el subministrament elèctric de forma contínua per viure o per no empitjorar la seva salut. Aquestes persones es troben en situació de “dependència energètica relacionada amb la salut”. Tot i no haver-hi una definició establerta, és una necessitat que afecta el manteniment de la vida de les persones en aquesta situació i, per aquest motiu, volem donar resposta en aquest document. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en relació amb la suspensió del subministrament estableix, com a subministraments essencials, i per tant, aquells que no poden ser suspesos d’acord amb aquesta Llei, “els subministraments d’àmbit domèstic en els quals existeixi constància documental formalitzada per personal mèdic que el subministrament d’energia elèctrica és imprescindible per a l’alimentació d’un equip mèdic que resulti indispensable per mantenir amb vida una persona, en el seu habitatge habitual”.[2]

Més recentment, aquesta Llei ha estat desenvolupada a Catalunya mitjançant la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En el seu article 5.13, es demana “que es prenguin mesures de protecció” en les llars en què, malgrat que la unitat familiar no compleixi els requisits de pobresa energètica, “hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica, com en el cas de les persones que per a sobreviure necessiten màquines assistides”.[3]

Criteris sanitaris de dependència energètica

D’acord amb la vigent Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, cal protegir vers la suspensió dels subministraments elèctrics essencials aquelles persones que requereixen l’electricitat, en el seu domicili habitual, per a l’alimentació d’un equip mèdic indispensable per mantenir-se amb vida. Així, aquest Protocol estableix que cal protegir les persones adultes, infants o joves afectades per condicions cròniques que necessiten per al seu tractament dispositius amb connexió elèctrica, tals com:

  • Teràpies respiratòries domiciliàries: les diverses formes de tractament amb oxigenoteràpia, CPAP (tractament del son), ventilació mecànica de 12 i de 24 hores, monitoratge infantil, nebulitzadors, etc.
  • Bombes de perfusió que requereixen recàrrega de bateria.
  • Diàlisi peritoneal automatitzada. [4]

A la darrera plana hi ha la proposta d’informe per enviar a la companyia elèctrica, com també consta en la instrucció 06/2018 Informe acreditatiu de persona en situació de dependència energètica relacionada amb la salut del CatSalut[5]

informedependenciaenergetica

Comentaris del grup d’ètica de la camfic

L’informe proposat ens planteja algunes reflexions ètiques:

  • Entenem que l’objectiu fonamental de la llei i del protocol és protegir persones en situació de vulnerabilitat, fet del tot positiu per garantir el seu dret a la salut.
  • Per a fer-ho cal donar una informació clínica manifestant que la persona necessita subministrament elèctric per al seu tractament, cosa que fa pública una certa informació clínica per facilitar accés a un servei.
  • Cal tenir en compte que aquesta informació va a parar a una empresa no sanitària que no ha de fer cap actuació sanitària amb la persona sol·licitant.
  • Sembla del tot innecessari i contrari a la protecció de les dades del pacient que el professional hagi d’especificar el tipus de tractament que utilitza, donant més informació clínica de la necessària.
  • Semblaria més lògic que l’informe es limités a dir el següent:

D’acord amb el que estableix la Llei 24/2013 de 26 de desembre del sector elèctric i d’acord amb la informació mèdica existent a la seva història clínica, la persona esmentada està actualment en situació de dependència energètica relacionada amb la salut.

Sense cap altra especificació. L’especificació no canvia la situació de dependència energètica i fa públiques dades sanitàries del pacient.

 

[1] https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticies/2019-01-24-nou-protocol-per-protegir-les-persones-amb-dependencia-energetica-relacionada-amb-la-salut

[2]  Llei 24/2013 de 26 de desembre article 52.4 lletra i

[3] Pàgina 4 del protocol esmentat

[4] Pàgina 5 del protocol esmentat.

[5] Pàgina 11 del protocol.


Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Categories

%d bloggers like this: