Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Setembre 16, 2018

Document de posicionament sobre l’hiperegistre (“registritis”) en la trobada clínica professional-pacient a l’Atenció Primària (AP)

Grup d’Ètica de la camfic

VERSIÓ EN CASTELLÀ

VERSIÓ EN ANGLÈS

PORTUGUÈS (adaptació)

Introducció

Cada vegada més els pacients es queixen que els professionals no els miren, que miren més l’ordinador que a ells. Una queixa que fa entreveure un sentiment de tracte despersonalitzat que segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans vol dir   “Fer que (algú o alguna cosa) perdi caràcter personal” [1].

Els professionals també es queixen perquè entenen que les institucions i empreses els estan demanant, i lligant a incentius econòmics, que registrin. I per registrar tot el que es “demana” cal estar molt de  temps atenent a l’ordinador. Podem dir que fa només 20 anys l’acte clínic consistia en una entrevista de dues persones on una d’elles, el professional, prenia algunes notes a la història de paper. Ara podem afirmar en canvi que l’acte clínic s’ha convertit en una situació on el professional, a més de fer el que feia abans, ha d’atendre a una pantalla que li demana molt més del que li dona. I podríem fins i tot pensar que pot actuar com a factor distractor, és més senzill prémer tecles  que escoltar algú que pateix o fer una bona anamnesi d’un símptoma comú o un bon diagnòstic diferencial per evitar que res no s’escapi, o fins i tot una negociació amb el pacient per prendre decisions compartides per a la seva salut.

Les queixes d’uns i altres estan avalades pels estudis científics que diuen que els metges d’atenció primària passen més de la meitat del seu temps de treball diari fent tasques a l’ordinador, tant amb presència dels pacients com quan no estan visitant pacients. I el que és més preocupant, quan s’analitzen visites i la relació metge-ordinador-pacient es comprova que el professional mira més temps l’ordinador que  la persona.

La presencia de l’ordinador i la informàtica és un fet, i ocupen avui en dia un lloc preponderant a les consultes. Es evident que el seu ús a més d‘ésser una realitat ha introduït guanys importants en l’atenció sanitària, com ara en la comunicació i coordinació entre professionals i nivells assistencials, l’avaluació de la qualitat assistencial, o  la seguretat del pacient, entre d’altres.

Cal recordar, no obstant, que la finalitat de la trobada clínica professional-pacient és crear una relació de confiança que sigui útil per al pacient i  per al professional en la tasca de “curar i solucionar a vegades, escoltar, entendre i acompanyar sempre els pacients”[2] . Els registres han de ser una eina d’ajuda al professional per atendre a les persones i s’ha d’utilitzar la tecnologia amb finalitats clíniques i potenciadores de la relació.

La història clínica (HC) és actualment una eina de recull de dades que aparentment milloren l’atenció sanitària però és evident que la nostra professió és molt més que recollir dades i no pot estar centrada en les dades. Ha d’estar al servei del professional, del pacient  i de la relació  entre ambdós, i no tots aquests al servei d’una HC que es un recipient de dades.

 

Quins canvis s’estan produint a les consultes i en la relació professional-pacient?

  1. La informatització dels registres clínics ha portat a una gran proliferació de llistes de comprovació, plantilles estructurades, llistats informàtics, etc., que introdueix “un tercer element” en la consulta mèdica. Aquest fet té conseqüències en la dinàmica, i la interacció entre les persones i la tecnologia, constituint un nou fenomen social[3].
  2. La primera conseqüència és que les demandes de registres han augmentat exponencialment, de manera que ja a l‘argot professional es parla de “registritis”.
  3. Aquests registres informàtics estructurats han obligat a estandarditzar encara més la terminologia clínica, els motius de consulta i les demandes dels pacients.
  4. Molts d’aquests registres no tenen objectius assistencials, més aviat són generats per a la gestió o amb finalitats epidemiològiques, tot i que es conegut que la fiabilitat de moltes de les dades és dubtosa per aquests usos no clínics.

 

Quins són alguns dels riscos principals de la situació actual?

El que dona vida al treball en el camp de l’AP són les tecnologies toves, la relació, la paraula, la confiança…, que possibiliten al professional actuar sobre la realitat individual de cadascuna de les persones que atén en cada context.

La densitat i uniformització de l’atenció provocada pels registres dona lloc a una pràctica clínica burocratitzada.

Els registres s’han convertit en un objectiu en si mateix que desplaça l’objectiu de l’AP i resten qualitat i temps per a la cura.

La “registritis” numèrica i estandarditzada dificulta l‘escolta de narratives, ens impedeix pensar narrativament, i ens porta als codis i a la malaltia en comptes de a la persona, dificultant l’interès pels factors humans i relacionals.

Si el registre no es útil per a la clínica provoca un conflicte de lleialtats entre la nostra primera lleialtat que és amb la persona consultant i d’altres lleialtats (amb  el CatSalut,  l’empresa, les mútues, etc).

Afecta al tracte humà, a la presència i a la relació de confiança, i al nostre compromís ètic amb la persona que atenem.

Alguns autors assenyalen que un dels problemes més importants del treball actual és la divisió del treball que ha motivat una llarga cadena de responsabilitats on els qui decideixen no han d’enfrontar-se amb les conseqüències de les seves decisions, ja que estan separats dels objectes d’aquestes decisions. I els que les executen no tenen la responsabilitat de decidir, sinó només de complir les ordres.

Cal que uns i altres reflexionem sobre el treball globalment, prenguem mesures i assumim les nostres responsabilitats.

 

Recomanacions i propostes

Recomanacions als professionals

Recordem contínuament que la comunicació, l‘empatia, la compassió i les tecnologies toves continuen essent el valor central de la relació clínica humanitzada.

Preguntem-nos sempre l’objectiu de cada registre. És la salut del pacient?. Si no, quin és l’objectiu?

Si l’objectiu no és la salut i la relació clínica i ens treu temps per a la cura hem d’informar a la direcció i a l’equip sobre la conveniència de prescindir del registre. Podem plantejar-nos no  registrar?

No ens hem de deixar enlluernar per la novetat i la innovació. Tinguem clar i exigim que tot nou programa i registre hagi de ser avaluat abans de la seva implantació.

Davant de registres amb clara aplicació clínica avaluem si la càrrega de “clics” és justificada. Té lògica que haguem de fer tants clics per registrar la vacuna de la grip? Seria possible robotitzar aquest registre? Si no està justificat, qüestionem-lo.

Treballem amb atenció plena, escoltant i sentint paraules, gestos i emocions dels dos costats de la taula. Durant l’entrevista centrem-nos en mirar i escoltar al pacient i sempre que sigui possible registrem després de la consulta.

Si no és possible i hem de consultar i/o fer registres durant la visita podem compartir el que estem fent amb la persona que estem atenent, treballant amb pantalla oberta.

 

Peticions als gestors i responsables del disseny de les eines informàtiques

Han de tenir clar que tot nou programa i registre ha de estar avaluat abans de la seva implantació.

Han de revisar la càrrega que signifiquen els registres que demanen a cada professional i si compromet el treball clínic i resta temps d’atenció al pacient. Cal que siguin conscients que la tecnologia bàsica de la AP és el temps i la relació.

Es imprescindible que robotitzin la incorporació a l’historia clínica de les dades que obtenim amb aparells i que poden ser bolcades de forma automàtica (analítiques, espirometries, tensions arterials…)

Que revisin la utilitat clínica dels diferents softwares i registres i tenir clar que la primera lleialtat del clínic és amb la persona consultant, que, en cas de dilema, passa davant de les altres lleialtats.

Que es plantegin treure de les consultes els registres amb finalitats no clíniques (de gestió o epidemiològiques). I reflexionin sobre si són imprescindibles, i si ho són que es busquin altres maneres d’obtenir les dades.

Que s’atenguin a les evidències que parlen de la perversitat que pot ser lligar els registres a incentius econòmics, a la docència i a la carrera professional, i es qüestionin si aquestes demandes poden ser maleficents per la salut dels pacients.

 

En conclusió, els registres electrònics i l’hiperegistre estan modificant profundament la naturalesa del treball clínic i contribuint a la burocratització de l’atenció. Posar la tecnologia al servei de les persones, de la cura i de la relació clínica és necessari per evitar prioritzar una atenció “centrada en la institució” sobre l’atenció “centrada en el pacient”, com molt acuradament ens assenyala Trisha Greenhalgh.

Per canviar la situació actual de “registritis” i la burocratització de les consultes es precisa d’accions decidides, no només individuals, sinó principalment dels professionals com a col·lectiu implicat, i més quan molts registres estan lligats a guanys econòmics, carrera professional o estabilitat en la feina.

Us podeu descarregar el document, si voleu

 

[1]Optimot, consultes lingüístiques http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

[2] Frase atribuïda als metges francesos de finals del segle XIX Bérard y Gubler

[3] Deborah Swinglehurst, Trisha Greenhalgh, Celia Roberts. Computer templates in chronic disease management: ethnographic case study in general practice. BMJ Open 2012;2:e001754. doi:10.1136/bmjopen-2012-001754. http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001754.full

 


Responses

  1. […] i ens indiqui cap a on anar. Tal com ho ha fet recentment el Grup d’Ètica de CAMFiC en un Document de posicionament en el que analitza aquest fet i dona unes recomanacions adreçades als gestors i responsables del […]


Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Categories

%d bloggers like this: