Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | gener 21, 2018

Hisenda no fa pagar per les ajudes individuals de la indústria farmacèutica: es legalitza el suborn?

Ja s’ha fet efectiva (Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre) ,  la proposta que vam  denunciar en una altra entrada de considerar com a no ingrés els diners pagats a professionals per cursos, congressos amb estada inclosa per part de la indústria farmacèutica.

Com explica en la introducció del Real Decret:

En segundo lugar, se procede a aclarar que, dentro de los gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en especie, se encuentran también aquellos que son financiados por otras empresas o entidades distintas del empleador, siempre que dichas empresas o entidades comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador.

De esta forma, la formación recibida por los trabajadores tampoco tendrá la consideración de renta del trabajo en especie para estos últimos, aunque sea un tercero el que, por las razones apuntadas, financie la realización de tales estudios.

Aquesta decisió ens suscita preocupació i indignació. El finançament per part de la indústria farmacèutica d’activitats formatives, tal com es planteja en la reforma fa que els pagaments s’equiparin a la que poden donar les empreses per a les quals treballen els professionals. Per tant, s’interpreta que els professionals que reben diners per a formació o se li paga directament la formació, queden equiparats al fet que treballessin per a la mateixa indústria que paga. Difícilment cap empresa paga formació als seus treballadors que no cregui que és útil per als objectius de l’empresa, per tant, només hi ha dues lectures, negatives en tots dos casos: la primera és que el professional treballa REALMENT per a la indústria que el finança i per tant té un conflicte d’interessos. Una segona lectura és interpretar-ho com una mena de suborn a retornar per part del professional amb despesa vinculada a la indústria finançadora.

Aquesta segona lectura moltes persones la negaran però com ja hem escrit en una altra entrada queda demostrada la influència negativa del contacte amb la indústria farmacèutica.

A vegades hi ha persones que creuen que la formació mèdica continuada és responsabilitat d’altres institucions (empresa, indústria,…). Cal recordar que el Codi Deontològic diu a l’article 2: (subratllat nostre): Els metges, que són un dels principals agents de la preservació de la salut, han de vetllar per la qualitat i l’eficiència de la pràctica mèdica, principal eina per a la promoció, la defensa i el restabliment de la salut. És per aquest motiu que la formació mèdica continuada és un deure ètic, un dret i una responsabilitat de tots els metges al llarg de la seva vida professional. També a l’article 109 diu que : El Col·legi de Metges ha de vetllar per la bona qualitat de l’ensenyament de la medicina i a més ha de posar tots els mitjans al seu abast per aconseguir que els metges puguin assolir una formació continuada idònia.

Altres persones al.leguen l’elevat cost de les activitats formatives per justificar que s’accepti amb naturalitat, el finançament per part de la indústria. La decisió de fer una activitat formativa és personal i respecte al cost actualment podem trobar accés a molta informació i formació de qualitat sense cost o be amb poc cost, per tant, no sembla un argument consistent.

Per tant, insistim en el fet que la decisió ja publicada al BOE, és un pas enrere per ajudar a aconseguir la necessària independència dels professionals de la influència de la indústria, i per a la protecció dels pacients que atenem.


Responses

  1. […] Aquesta entrada va ser publicada fa més d’un any. La reproduïm de nou, en castellà, atès que el tema segueix essent actual i massa present, ja que algunes decisions del govern semblen minimitzar el problema […]


Respon a La indústria farmacèutica i les decisions dels professionals: La palla a l’ull dels altres… | Ètica a l'atenció primària: pensem-hi! Cancel·la la resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Categories

%d bloggers like this: