Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Desembre 17, 2017

AQuAS i conflicte d’interès: l’ombra del dubte

La independència té un preu,

però sempre menor que el de la dependència  (versión en castellano)

Des del Grup d’Ètica de la CAMFIC volem explicar uns fets que han passat els últims anys i que tenen a veure amb el nostre grup i l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

L’AQuAS fa anys que ha desenvolupat i impulsa el projecte Essencial, que pretén Afegir valor a la pràctica clínica, identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions amb la finalitat d’evitar la seva realització”. Per tal d’identificar aquestes pràctiques AQuAS rep propostes de les societats científiques, els plans directors i la comunitat professional. I prioritza les recomanacions rebudes “segons criteris de prevalença i càrrega de la malaltia, freqüència d’utilització, risc/benefici desfavorable, impacte en l’organització i preferències dels pacients, sempre tenint en compte que estiguin alineades amb el Pla de Salut, els plans directors i les societats científiques”.

L’abril de 2015 des del grup d’ètica de la CAMFiC vàrem enviar a l’Essencial una recomanació a evitar-deixar de fer  que deia Els professionals sanitaris amb activitat assistencial no haurien de rebre informació directa sobre fàrmacs per part de les empreses que els comercialitzen, ni tampoc presents o ajuts en formació de les mateixes. La nostra recomanació es basava en què es tracta d’una pràctica estesa, amb evidències científiques robustes, que el contacte amb la indústria té una influencia clínica negativa en la salut dels pacients. Aquest fet justificava plenament la necessitat de “no fer-la” i estava alineada amb altres iniciatives com la proposta del BMJ que demanava tolerància 0 a l’hora de publicar articles finançats per la indústria farmacèutica.

Després de  la recepció de la proposta rebem resposta d’AQuAS a l’octubre de 2015 amb el suggeriment fet per dues societats científiques, la Societat Catalana d’Ètica i la Societat Catalana de Gestió Sanitària, de reformular-la tot centrant-la en la participació econòmica de la industria en la formació dels professionals, considerant que rebre informació de l’empresa farmacèutica ho consideren com un mitjà per conèixer les innovacions”. Tot i estar en desacord amb la retallada de la recomanació, i pensant que encara amb aquesta limitació continuava essent important, es reformula la pràctica a deixar de fer seguint els requeriments que ens varen demanar. La nova recomanació va quedar com: “No rebre presents i/o ajudes per a la formació dels professionals sanitaris per part de les empreses farmacèutiques” (maig 2016).

La nova fitxa entra de nou en el procés d’edició i contacte amb societats científiques,  i també de nou durant un llarg període de temps no tenim cap resposta. En successius contactes en reclamar resposta se’ns deia que estaven esperant la resposta de les dues societats científiques citades, fins que al març de 2017 se’ns comunica que la fitxa s’ha enviat a 22 societats científiques al·legant que “les recomanacions de l’Essencial procedeixen dels professionals sanitaris i són per els  professionals. Per tant, perquè una recomanació tingui impacte entre els professionals, cal el suport i l’acord del major nombre possible de les societats científiques que estan relacionades amb la recomanació”.

Donat que aquest procediment no és l’habitual de la Agència (normalment s’envia a 2-3 societats científiques) es manté un contacte personal amb les responsables de l’Essencial per aclarir i reflexionar sobre la dificultat d’arribar a un consens d’aquest tipus amb totes les societats científiques. Després d’aquest contacte sol·licitem una resposta per escrit que vàrem rebre del director del AQuAS al setembre de 2017, i  de la qual  en reproduïm alguns punts:

En primer lloc vull agrair-vos a tu i al Grup d’Ètica de la CAMFiC la vostra feina en l’elaboració de la recomanació d’ètica i indústria farmacèutica pel al Projecte Essencial. Aquesta recomanació que us va demanar l’equip de projecte, que va ser revisada tant per societats científiques com pel projecte i se us va demanar una nova versió, finalment no serà publicada en la web del projecte.

 

El motiu principal d’aquesta decisió és la manca de consens que ha suscitat aquesta recomanació entre les societats científiques que col·laboren amb l’Essencial. Tot i que inicialment es va plantejar la revisió de la recomanació només per dues SC (Bioètica i de Gestió sanitària), posteriorment per afavorir la seva implementació, atenent al seu contingut i a la rellevància dels  aspectes ètics en la pràctica clínica, es va considerar que calia la participació i el major consens possible entre els professionals sanitaris representats per les SC.

 En conseqüència, l’equip de l’Essencial de l’AQuAS ha considerat que, de moment, aquesta és la decisió més adient per a l’evolució del projecte.

AQUAS és una agència pública compromesa amb la seguretat del pacient –principi de beneficència- i la sostenibilitat del sistema sanitari –principi de justícia-. Per aquest motiu, és inevitable preguntar-se què ha fallat quan dilata i acaba denegant una proposta ben argumentada i basada en una alt grau d’evidència científica. Considerant, a més, que Essencial és un projecte basat en promoure l’abandonament de pràctiques que poden provocar iatrogènia o no estan suficientment avalades per l’evidència científica (principi de no maleficència).

La recomanació proposada pel grup d’ètica de la CAMFiC es centrava en el professional assistencial. No obstant, la influència de la indústria farmacèutica va molt més enllà. Les societats científiques són també objectius comercials de la indústria, que en el seu tracte amb aquestes adquireixen conflictes d’interès que poden explicar la dificultat per acceptar la nostra recomanació. Una visió més global dels conflictes d’interès que provoca la indústria farmacèutica poden explicar la incomoditat de AQuAS i les societats científiques que ha cristal·litzat en la no acceptació de la recomanació del Grup d’Ètica de CAMFiC.

Més enllà de la manera tan estranya i poc clara com es va gestionar la relació de AQuAS amb el Grup d’Ètica durant tot el procés (canvis d’opinió i de mètode, dilació de 2 anys de la resposta, respostes poc clares…), el fet que no s’accepti la seva publicació posa en entredit la independència de les societats científiques i de AQuAS, una agència que ha de tenir un compromís amb l’honestedat i una clara lleialtat amb els pacients i la comunitat.

No obstant, a nosaltres ens continua semblant un tema cabdal i lluny de desanimar-nos aquests fets són un estímul per seguir treballant en la conscienciació de professionals, societats i agències, dels riscos que suposa associar-se amb la indústria farmacèutica, per aquest motiu, publiquem la proposta de recomanació que vam enviar a l’AQuAS.

Essencial: Proposta nova recomanació

Intervenció/Pràctica clínica a “deixar de fer” Els professionals sanitaris amb activitat assistencial no haurien de rebre informació directa sobre fàrmacs per part de les empreses que els comercialitzen ni tampoc presents o ajuts en formació de les mateixes.
 
Enfocament Prevenció
 
Població a la qual es proposa “deixar de fer”= la intervenció no està indicada Tots els professionals sanitaris amb activitat assistencial
 
Alternativa existent per a la mateixa indicació Mantenir la independència a l’hora de prendre decisions sobre prescripció i en la cerca d’informació transparent.

No acceptar regals, ajuts econòmics per formació per part de la indústria.

Assumir la pròpia formació continuada.

Major ajut de les institucions per a la formació continuada dels professionals.

 
Raó principal per “deixar de fer” 1. Eficàcia/Efectivitat/Validesa diagnòstica – existeix evidència (de diversa qualitat) que la intervenció no aporta valor en aquesta població ans interfereix en la cerca del benefici del pacient.

2. Seguretat del pacient – No deixar de fer-ho, augmenta el risc de manca d’independència en les decisions sobre tractaments farmacològics i, per tant, augmenta els riscos a què s’exposa el pacient (efectes indesitjats de fàrmacs nous no coneguts, no reportats).

3. Obsolescència – L’alternativa d’evitar el contacte amb la indústria farmacèutica és ètica i mèdicament més beneficiosa pel pacient, doncs no l’exposa a riscos desconeguts.

4. Cost –  Promou un menor cost farmacèutic en no prescriure fàrmacs amb menor experiència d’ús i amb cost més elevat respecte a d’altres ja existents.

5. Altres – Evitar el contacte amb la indústria promou la responsabilitat i la cerca de l’excel·lència dels professionals; reforça la relació de confiança metge-pacient.

 
Documents clau per a la recomanació: Posicionament de societats científiques (NoGracias, no free lunch)

Articles internacionals

 
Qui proposa la recomanació? Grup d’Ètica de la CAMFIC.
Dades de contacte (autor)
 
RECOMANACIÓ Els professionals sanitaris amb activitat assistencial no haurien de rebre informació directa sobre fàrmacs per part de les empreses que els comercialitzen ni tampoc presents o ajuts de les mateixes.

 

 
JUSTIFICACIÓ S’estructura amb les apartats següents:
  Visitadors mèdics, despeses de congressos finançades per la indústria, cursos de formació continuada patrocinats per la indústria, opinión-leaders, publicitat de medicaments directament adreçats als consumidors, etc. Són pràctiques habituals de la indústria farmacèutica per a donar a conèixer els seus productes. Aquest contacte amb professionals i pacients i les seves conseqüències (relació metge-pacient, canvis en l’hàbit de prescripció) àmpliament documentades al llarg dels últims anys, interfereixen en la presa independent de decisions en el moment de fer una prescripció.
   
  És un fet evidenciat que el contacte dels professionals sanitaris amb activitat assistencial amb la indústria farmacèutica modifica les seves actituds de prescripció més del que els mateixos professionals perceben.
   
  La modificació d’hàbits de prescripció repercuteix en la prescripció de novetats farmacològiques que no aporten benefici respecte fàrmacs amb la mateixa indicació ja existents (beneficència), els efectes secundaris dels quals no estan encara ben definits o reportats (no maleficència).

Les novetats terapèutiques solen tenir un preu més elevat que les molècules comercialitzades, suposant una càrrega extra pel sistema sanitari (justícia).

La informació proporcionada per la indústria és inexacta i sovint esbiaixada (autonomia tant del professional com del pacient, doncs no contempla tota la informació disponible per a poder prendre una decisió informada).

 
  Per tal que el professional mantingui el seu professionalisme i pugui realitzar un judici independent a l’hora de fer una presa de decisions compartida amb el pacient, cal que ambdós actors disposin de tota la informació disponible i, per tant, que sigui recomanable que aquesta informació no sigui aportada per aquelles empreses que comercialitzen els fàrmacs que promouen.
   
BIBLIOGRAFIA

 

fins a 10 referències, amb enllaç a Pubmed
   
Enllaços relacionats enllaços a altres organismes que també promouen la recomanació – locals i internacionals (si n’hi ha)
 
Especialitat clínica es pot incloure mes d’una especialitat
Actors clau pel consens (afectats per la recomanació) Noms i dades de contacte de: Societats científiques / Associacions pacients, familiars, cuidadors / Industria / Altres organismes públics
Comentaris

 

 


Responses

  1. […] Como bien expresa el Grupo en su denuncia pública de esta inaceptable respuesta: […]

  2. […] Como bien expresa el Grupo en su denuncia pública de esta inaceptable respuesta: […]

  3. […] fem ressò d’una entrada del bloc del grup d’ètica de CAMFiC en el que s’explica com l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya […]

  4. […] Como bien expresa el Grupo en su denuncia pública de esta inaceptable respuesta: […]


Respon a La Agencia Catalana de Calidad y Evaluación de Tecnologías (AQuAS) pierde toda credibilidad: solo se aceptan recomendaciones que no vayan en contra de los intereses económicos de las sociedades científicas - nogracias.org Cancel·la la resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Categories

%d bloggers like this: