Enviat per: Grup d'ètica CAMFiC | Abril 6, 2013

D’acord amb la bona intenció, però no amb l’eina

El grup d’ètica va prendre una posició sobre la creació de la TSI Cuida’m en una entrada el 15 de gener d’enguany:  https://ecamfic.wordpress.com/2013/01/15/targeta-cuidam-reflexions-sobre-un-desproposit/

Al mateix temps va demanar l’opinió de la Comissió Deontològica dels Col·legis de Metges i del Comitè de bioètica de Catalunya, que han respost i podeu veure les seves respostes en aquest bloc.

També vam rebre i publicar l’opinió d’una persona, familiar d’una pacient que hauria pogut tenir la tarja, que expressava la seva visió favorable a la iniciativa, amb la qual hem tingut un diàleg enriquidor que també hem publicat.

Un cop analitzades les diverses preses de posicionament, voldrien reelaborar el nostre posicionament, tot i mantenint la nostra posició ètica  davant  la iniciativa.

Elements que plantegem com a base per al posicionament i com a resposta als escrits rebuts.

 • Estem d’acord amb la discriminació positiva de les persones que, com les possibles candidates a la TSI Cuida’m, tenen unes necessitats o dificultats més accentuades.
 • Creiem que el sistema sanitari i els seus professionals hem d’estar compromesos en assolir els objectius que planteja la instrucció sempre que ho requereixi la persona per la seva discapacitat i/o malaltia i les seves famílies:
  • Prioritat en l’accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores a les sales d’espera.
  • Facilitats per a l’acompanyament al pacient en zones d’urgències o d’activitats diagnòstiques.
  • Flexibilitat en el temps dedicat a la consulta (amb la previsió d’un espai i un temps específics).
  • Facilitats en l’acompanyament permanent en els ingressos hospitalaris.
  • Facilitats en les consultes no presencials.
  • Facilitats en l’atenció domiciliària.
  • Facilitat d’accés a l’hospital de referència en demandes urgents del SEM.
  • Actuacions proactives del 061 CatSalut Respon.
  • Prioritat en la inclusió de la recepta electrònica.
  • Atenció especial en el transport sanitari i acompanyament, si és necessari.
 • Creiem que les autoritats sanitàries i els centres han de vetllar perquè aquests compromisos es puguin assolir en totes les situacions, mitjançant un treball amb els professionals, si es creu necessari, per a millorar la seva sensibilització i compromís.
 • Creiem que els sistemes d’informació tenen actualment unes prestacions perquè puguin facilitar la identificació  de les persones a qui calgui aquesta discriminació positiva, sense necessitat d’una tarja específica. I d’aquest fet s’hauria d’informar al pacient (i/o la família quan no tingui capacitat el pacient). I d’aquesta manera creiem que és més eficaç que amb  la TSI.

Com ja dèiem en l’entrada inicial del debat, creiem que la creació de la TSI Cuida’m té problemes ètics i també n’hi ha de pràctics que la fan poc recomanable, en citem els que creiem més rellevants:

 • Amb aquesta targeta, que identifica a una  persona especialment vulnerable i indefensa com a portadora d’una malaltia determinada, es vulnera clarament el dret a la intimitat i la privacitat de la persona i pot facilitar-ne l’estigmatització ja que és un document obert visible amb  facilitat ja que el logotip “Cuida’m” està destacat a la tarja.
 • Per vulnerar un principi ètic, en aquest cas el d’autonomia, o un dret del pacient, en aquest cas la confidencialitat, donat que es fa constar (en una tarja que és  imprescindible mostrar per accedir als serveis sanitaris públics, a les prestacions farmacèutiques…) un identificador de pertinença a uns grups de diagnòstics coneguts i publicitats, cal que es compleixin una sèrie de condicions morals.

La primera condició és que hi hagi un objectiu moral realista i honestedat d’intenció.

No dubtem de l’honestedat d’intenció del Departament de Salut a l’hora de protegir a aquests grups de pacients, especialment vulnerables, dels problemes d’accés i de respecte al dret a decidir la presència d’acompanyant que tenen quan fan ús dels serveis sanitaris, especialment a l’atenció especialitzada. Problemes que, per altra part, tenen tots els pacients, pertanyin a aquests grups o no. En aquest sentit, cal recordar que el dret a decidir la presència d’acompanyant en les consultes està contemplat en la Carta de Drets i Deures dels pacients (de tots els pacients) de l’any 2002 i que és vigent en l’actualitat.

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Ciutadania/Drets_i_deures/Normativa/enllasos/carta_drets_deures.pdf

Quant al fet què l’objectiu sigui realista, tenim molts dubtes. Allò que no ha aconseguit en més de 10 anys una Carta de Drets i Deures de la Generalitat de Catalunya, ho ha d’aconseguir, només per un petit grup de pacients, una targeta sanitària “diferent”? Què passa si el pacient encara no disposa de la tarja? O si no la porta en el moment? O si decideix que no desitja que es vulneri el seu dret a la confidencialitat de la informació? Que farem amb els pacients que, tot i pertànyer a un grup de diagnòstic inclòs en el decret, no estan incapacitats legalment i no tenen competència per fer la sol·licitud (situació habitual en les persones afectes de demències)? Caldrà que tinguin una incapacitació i un tutor legal per demanar la tarja?

La segona condició que legitima moralment la vulneració d’un principi és que no hi hagi una altra forma d’assolir l’objectiu realista que es pretén.

En aquest punt, estem convençuts que hi ha moltes altres formes d’aconseguir-lo sense haver de vulnerar el dret de confidencialitat del pacient. La millor manera seria fer complir la Carta de Drets i Deures del Departament de Salut del 2002, no només per aquests grups de pacients, sinó per a tots els ciutadans. Si no es considera una opció factible, el sistema que fa un temps ja es fa servir per identificar les persones que tenen un Document de Voluntats Anticipades registrat (apareix en vermell DVA al costat del nom del pacient en la pantalla inicial de la seva HC informatitzada) podria ser una opció alternativa.

 • En cas de pèrdua de la TSI, fet prou freqüent, es perd un document que conté en el cas de la TSI Cuida’m, dades confidencials, que la família i/o el pacient desitgen que coneguin  al Sistema de Salut. Però accepten també que ho puguin conèixer altres persones per accident?
 • Aquesta  targeta més que promoure la humanització de la medicina, més que promoure la capacitat dels professionals per posar-se en el lloc del pacient i flexibilitzar les normes d’actuació de les nostres institucions pot reforçar la seva rigidesa, ja que, amb  la seva implantació és probable i possible que només els pacients amb aquesta targeta siguin tractats amb la flexibilitat  que es reclama: si portes  la targeta pots tenir acompanyant, si no la portes, no i així en les diferents dificultats que plantejava el familiar que ens va escriure.
 • La iniciativa sorgeix de peticions de les associacions de pacients per actituds de ceguesa i sordesa davant les diferents circumstàncies personals dels pacients, viscudes en les nostres institucions, fet que hauria de portar-nos a una reflexió profunda a tots els que tenim responsabilitat en el sistema sanitari  (gestors i professionals de tot tipus)  sobre què fem malament i què cal millorar per garantir una bona atenció a tothom.

Per tant, demanem que les autoritats sanitàries, explorin vies per a buscar solucions alternatives que facilitin una bona atenció, disminueixin l’angoixa de les famílies i pacients que han tingut dificultats en el dia a dia, sempre garantint la protecció de tots els drets, inclòs el de la intimitat, sense necessitat de fer servir una eina com la targeta Cuida’m.


Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Categories

%d bloggers like this: